bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zewnętrzne akty prawne

Zamieszczone teksty aktów prawnych pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP prowadzonego przez Kancelarię Sejmu RP

Podstawowe akty prawne

Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r.) z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony - pobierz plik ( format .pdf )

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony - pobierz plik ( format .pdf )

Pozostałe akty prawne

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.).

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich z dnia 13 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1303).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.225.1494).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U.08.205.1283).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi z dnia 13 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.1291).

      Opublikował: Agnieszka Wiejak
Publikacja dnia: 17.08.2014
Podpisał: Agnieszka Wiejak
Dokument z dnia: 17.08.2014
Dokument oglądany razy: 757